Hasar Farkı

HASAR FARKI TAZMİNATI

Hasar Farkı Bedeli/ Hasar Farkı Tazminatı Nedir?

     Hasar Fark Bedeli veya Hasar Farkı Tazminatı, kaza sonrası araçta meydana gelen maddi hasarın ve onarım giderlerinin karşılanmasına ilişkindir. Aracın kullanıma hazır hale gelebilmesi için yapılan onarım ve parça değişim giderleri bu tazminat konusunun kapsamına girmektedir.

Onlıne Başvuru

Online başvuru ile uzmanlarımız gönderdiğiniz bilgi ve belgeleri detaylı olarak inceleyip size en kısa sürede dönüş yapacaklardır.

HASAR FARKI TAZMİNATI BAŞVURUSU

     Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Genel Şartları B.2 maddesinde düzenlenen “tazminat ve giderlerin ödenmesi” başlıklı maddesinde; “… Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkân yoksa orijinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarım mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir. Orijinal parçaların bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir.”
     Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim yapılır. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.
Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen parça ile aracın onarımı mümkünse, sigorta şirketinin onayı alınmadan orijinal parça ile onarım yapılmamalıdır. Çünkü böyle bir durumda sigorta şirketinin sorumluluğu kaza tarihindeki benzer hasarlardaki eşdeğer parça ile onarım bedeliyle sınırlıdır.

     Sigortalı araç sahibi aracını istediği serviste tamir ettirebilir. Sigorta şirketi de kaza tarihinde anlaşmalı olduğu serviste onarım yapılsaydı parça değişimi, işçilik bedelleri ve diğer unsurlara göre belirlenecek bedele istinaden ödeme yapabilir.
     Sigorta şirketleri ayrıca hasara uğrayan araç için tazminat ödemek yerine, aracın onarımını anlaşmalı bir serviste gerçekleştirerek onarılmış aracı teslim edebilir ve tazminatı onarımı gerçekleştiren servise yapabilirler. Ancak böyle bir durumda verilen onarım hizmetinin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin yükümlülük sigorta şirketine aittir.
     Eğer yetkili servis orijinal veya eşdeğer parça ile değiştirilmesi gereken parçalar, orijinal olmayan yan sanayi ve merdiven altı kalitesindeki parçalarla değiştirilmesi; işçiliklerin gereği gibi yapılmaması veya işçilik bedellerinin piyasa rayiç bedellerinin altında bedellerle faturaya yansıtılması, yedek parça bedelinden iskonto yapılması gibi hususlarda sigorta şirketinin sorumluluğuna gidilebilecektir.

     Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların orijinal parça yerine mevzuata aykırı olarak merdiven altı yan sanayi olarak tabir edilen parçalarla değiştirildiği görülmektedir. Böyle durumlarda sigorta şirketinden hasar farkı bedeli talep edilebileceği gibi orijinal parçanın takılması da talep edilebilecektir.

Hasar Farkı Tazminatı Başvuru Formu


Yorumlar kapatıldı.